21. november, 2018

Organizatorja: Zavod Big in revija Lesarski utrip
Datum: 15. oktober-31. december 2009
Lokacija: Trgovina Slovenijales Bivanje, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Z razstavo Utrip lesa želimo prikazati moč in lepoto slovenskih vrhunsko izdelanih izdelkov iz lesa,  spodbujati razmišljanje o dodani vrednosti, ki jo prinese vrhunsko oblikovanje ter novih možnostih uporabe lesa.

Les je materia prima, prasnov, prvotna snov, ujeta v formo, obliko. Je nosilec nekakšne arhe- tipske modrosti, ki nas opozarja, da je človek del narave in da je naravo treba znati opazovati ter se od nje učiti.
Prvi izdelovalci predmetov iz lesa so to čutili in počeli intuitivno. Kasnejši rodovi rokodelcev in obrtnikov so tovrstne izdelke povzdignili v umetni- ne. Njihove veščine in znanja so kot v les vrezana v naše spomine, določajo nas in opredeljujejo, so del nas, naše identitete in se zrcalijo v naših življenjih.
Zato moramo njihove izdelke prepoznati, jih razumeti in ozavestiti, saj pričajo o tem, kdo smo in kaj znamo.
A to ni dovolj. Pokazati moramo še, kaj hočemo in zmoremo sami narediti za družbo in zanamce. Dela sodobnega oblikovalca morajo poleg ustvar- jalnosti odražati tudi njegovo povezanost s svetom in z materijo, iz katere črpa. Sodobni ustvarjalec mora biti družbeno odgovoren, ekološko osve- ščen, pri snovanju svojih izdelkov mora stremeti k sooblikovanju kakovostnega bivanja in blažitvi podnebnih sprememb.
Sodobni oblikovalec diha s časom, utripa z njim. In če se je odločil ustvarjati v lesu, tem na- ravnem in okolju prijaznem materialu, je nedvomno na pravi poti.
Leseni izdelki sodobnih slovenskih oblikoval- cev so kljub prevladovanju elektronike in umetnih snovi brezčasni – spogledujejo se s preteklostjo, nas osvajajo z aktualno sedanjostjo in presene- čajo z zazrtostjo v prihodnost. Lahko so rezultat
prvinske, primarne tehnike izdelave ali pa razvite visoke tehnologije. V vsakem primeru poleg moči oblike izražajo tudi moč ustvarjalca, njegovo nara- vo in jasnost njegovih misli. So velikega pomena za slovensko oblikovanje in dvigujejo raven sloven- skih izdelkov.
Če je les materia prima, prvotna snov, lahko obli- kovan lesen izdelek imenujemo materia secunda, oblikovana snov. Razmerje med njima doživljamo kot harmonično utripanje, ki nas pomirja, nam daje občutek topline, varnosti in lepote.

Besedilo: Maja Cerar


// RELATED ARTICLES

// LEAVE A REPLY